Utredning av förprov innan körkortet dras in!

Nu har det hänt som jag trodde aldrig skulle vara möjligt: Riksdagen har gått på den linje som vi drivit i CTD-projektet i Kalmar och fattade det beslutet igår. Man ska utreda förprov innan körkortet dras in – antagligen via Trafikverket i Karlstad där alla funktionshinderfrågor ligger – samt återinföra simulatortester. Sedan skrivs också föreskrifterna om tack vare ögonläkarpanelen med Rune Brautaset som gett denna input.

Se här beviset på det som känns som en seger för rättvisa och trafiksäkerhet samt att ögonläkare i framtiden inte behöver sitta och anmäla sina patienter utan att de ska få en chans att visa om de kan eller inte kan köra bil.

Vi har varit ett bra team i det här arbetet och du hittar mer på www.ctdkalmar.se

Och här kan du läsa mer  Beslut

Allt gott

Krister Inde

Tactile Reading 29-30 april 2021 Oslo

Reserve the 29th and 30th of April in 2021, and come to Oslo, Norway, to share ideas, find inspiration, and enhance your knowledge within the field of tactile reading.

We are pleased to announce a follow-up to the very successful international conference, Tactile Reading, held in Stockholm in 2017.

The Tactile Reading conference in 2021 will focus on braille and graphics, including digital aid for braille-reading and the use of 3D-printed material. The aim of the program is to concentrate on early intervention and education for children, youth, and adults within the field of tactile reading. We also hope to include topics related to current and future braille users at various levels of literacy, e.g. children with additional impairments and minority language speakers.

#tactilereading2021

Contact:  tactilereading2021@statped.no

LVI dagarna 2020 Save the date!

Nu är det klart att nästa års LVI-dagar, våra konferensdagar med intressanta föreläsningar, kommer att hållas torsdag och fredag 1-2 oktober. Reservera datumen i almanackan redan nu. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer längre fram. Hoppas vi ses!

Lvis logotype

Bidra till tidningen Nya Synvärlden

Tidningen Nya Synvärlden ges ut av Föreningen För Synrehabilitering (FFS), Synskadades Riksförbund (SRF) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tidningen utkommer med 4 nummer per år och syftar till att ge en allsidig inblick i habilitering, undervisning och rehabilitering för personer med synnedsättning. Varmt välkommen att dela med dig av något aktuellt som kan publiceras i tidningen!

Logotype för nya synvärlden

 

 

Här kan du läsa tidigare utgivna nummer av tidningen!

länk till tidigare utgivna nummer