Länkar

 • Allt om linser med information om landets Synrehabiliteringar och Syncentraler. https://www.alltomlinser.se/syncentraler
 • Nationellt Center för dövblindfrågor. nkcdb.se
 • International Society for Low-vision Rehabilitation and Research. ”Toward a Reduction in the Global Impact of Low Vision.” http://www.islrr.org
 • Vision 2020. http://www.v2020.org
 • Lighthouse. http://www.lighthouse.org
 • Funka Nu. Funka är marknadsledande på tillgänglighet. Funka analyserar webbplatser ur tillgänglighetsperspektiv och utvecklar garanterat tillgängliga webbplatser. De gör kravspecifikationer och prototyper, ger stöd under produktion och håller utbildningar. Dessutom certifierar de webbplatser som tål marknadens tuffaste användartest – vår kvalitetsgaranti för tillgänglighet. http://www.funkanu.se
 • Nordisk Kongress i Synpedagogik. www.nordisksynkongress.com
 • AER. The mission of AER (Association for Education and Rehabilitation of the blind and visually impaired) is to support professionals who provide education and rehabilitation services to people with visual impairments, offering professional development opportunities, publications, and public advocacy. http://www.aerbvi.org
 • ARVO. The Association for Research in Vision and Ophthalmology, Inc. (ARVO) was founded in 1928 in Washington, DC by 73 ophthalmologists. ARVO was originally named the Association for Research in Ophthalmology (ARO), but the word ”vision” was added in 1970 to better reflect the scientific profile of its members. http://www.arvo.org
 • Dialogue in the Dark. http://www.dialogue-in-the-dark.com
 • Visual Impairment & Blindness
  Global Data & Statistics. https://www.lasereyesurgeryhub.co.uk/blind-vision-impaired-resources/

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar