Stipendier

Stipendier delas i mån av ekonomiska resurser ut till medlem för deltagande i konferenser och studieresor inom synområdet av betydelse för föreningens medlemmar. Bidrag kan även ges till medlem som avser studera en fråga eller utveckla en verksamhet av betydelse för föreningens medlemmar. Bidrag utgår inte för grund-, vidare- och forskarutbildning eller verksamhet som styrelsen bedömer ingår i arbetsgivarens ansvar för verksamhetens utveckling.

Vid flera ansökningar till en och samma konferens kommer aktivt medverkande (föredrag och/eller posters) att prioriteras. Sökande kan endast erhålla ett stipendium per år och ska ha varit medlem i FFS även föregående år för att ansöka.Stipendieansökningarna behandlas löpande under året, beslut meddelas via e-post och utbetalning sker efter överenskommelse. Vid beviljat stipendium förbinder sig den sökande att senast två månader efter genomförd aktivitet inkomma med artikel samt gärna foton till tidningen ”Nya Synvärlden” för publikation. Material sänd via e-post till nyasynvarlden@srf.nu

Max belopp som utdelas är:  Inom Sverige och Europa 7 000 SEK. Utanför Europa 10 000 SEK.

Ansökningsformulär Stipendium

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar