Nordisk kongress i Synpedagogik

Ett öga med texten NKS 2025 (logotype)

Nordisk kongress i synpedagogik den 10-12 september 2025
Scandic Park Sandefjord i Norge

Tema: Synpedagogisk kompetens – inkludering och livskvalitet

Välkommen till den 11:e Nordiska kongressen i synpedagogik

Kongressen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med personer med synnedsättning och blindhet, i alla åldrar.

Vi lever i en visuellt krävande värld och kunskap inom synpedagogik är viktigare än någonsin! Vår yrkeskunskap bidrar till att förbättra livskvaliteten och främja inkluderingen för personer med synnedsättning i livets alla skeden. Vi kan bidra till anpassning och utveckling av kompetenser och kunskaper för att nå ett självständigt liv.

Kongressens vision är att stärka den professionella identiteten inom synpedagogik.
Att vara en plats där forskning och praktik möts, och vi strävar efter att skapa en plattform för utbyte av erfarenheter och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma från de nordiska länderna.

Den Nordiska kongressen i synpedagogik sträcker sig över 3 dagar och kommer att innehålla föreläsningar och workshops. Den här gången kommer vi också att försöka något helt nytt; Teachmeet, där alla kan visa korta exempel eller tips från sin verksamhet. För mer information om konceptet, besök vår webbplats.

Anmäl gärna ditt intresse för att hålla en workshop!

Utställare och leverantörer av synhjälpmedel och teknologi kommer att presenteras och närvara i utställningsområdet.

Information om kongressen uppdateras kontinuerligt på www.nordisksynkongress.com

Accessibility Toolbar