Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för ffss.se

Föreningen för Synrehabilitering (FFS Sverige) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och är angelägna om att vara så inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi använder WordPress och det tillgänglighetsanpassade temat Twenty Seventeen Ver 3.0. För att ytterligare öka tillgängligheten används plugin WP Accessibility.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och kontrollerar den regelbundet. Om du upptäcker problem med tillgängligheten eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav tag kontakt så att vi får veta att problemet finns. Maila till: kansli[at]ffss.se

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 september 2022.

Accessibility Toolbar