Privacy Policy

Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

ALLMÄNT

FFS är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur FFS (Föreningen För Synrehabilitering) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som:

  • Är medlem i FFS
  • Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
  • Är kund hos FFS
  • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
  • Deltar på någon av våra fortbildningsinsatser (konferenser eller seminarier)
  • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via FFS KansliVi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen.För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

HUR HANTERAR FFS PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att FFS får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid medlemsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och någon annan exempelvis en kollega, eller att du vid bokning av konferens anmäler flera deltagare.  Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem främst för att kunna skicka ut fakturor på medlemsavgiften samt bjuda in till årsmöte, konferenser och seminarier.

HUR LÄNGE SPARAR FFS MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

LÄMNAR FFS MINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

HUR SKYDDAR FFS MINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss på FFS och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På FFS har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar inom FFS bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen.

MINA RÄTTIGHETER

När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via via epost (se kontaktuppgifter nedan).

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER

FFS 8572058199 är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på:
FFS Kansli c/o Contrado
Esplanaden 10
852 32 Sundsvall
E-post: kansli@ffss.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

In English

Who we are

Our website address is: https://www.ffss.se

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Accessibility Toolbar