Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet

Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet. En skrift med fokus på gruppen äldre.

År 2024 fyller de första syncentralerna i Sverige 50 år; Göteborg, Örebro och Boden. Det är något att fira men ger också en möjlighet att reflektera över utvecklingen inom området och se tillbaka. Det uppmanar också till att nogsamt välja väg för utvecklingen framåt.  Som filosofen Kirkegaard konstaterade, redan under första hälften av 1800-talet att ”livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt.

Vi har valt att fokusera på tre områden; syncentralernas historik, utbildningsfrågan inom synområdet och rehabiliteringen i närmiljön för gruppen äldre.

Boken är även tänkt som ett debattinlägg när det gäller rehabiliteringen i närmiljön för gruppen äldre. Gruppen med åldersförändringar i gula fläcken är stor, ca 30% av alla 75 åringar har den och den ökar med stigande ålder.

Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten har under 2023 uppgiften att utveckla den nära vården. Det första målet är att primärvården utgör navet. Tillsammans mot en god och nära rehabilitering står som vision. Vi hoppas att vår målgrupp finns med i intensionen. Man kan beskriva rehabiliteringspyramiden med tre nivåer; hälsofrämjande, vardagsrehabilitering och specialist. Den senare är syncentralerna. På alla tre nivåer är det viktigt att veta vem som utför vad och vilken kompetens behövs för att utföra uppgiften? Det nationella arbetet med omställning till god och nära vård ligger helt i linje med WHO:s mål om att åstadkomma allmän hälso och sjukvård till alla i världen.

Ewa Nielsen & Lisbeth Axelsson Lindh (231106)

Skriften Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet

Framsidan på boken Rehabiliteringens framväxt

Accessibility Toolbar