Våra sponsorer

Dessa företag sponsrar FFS och gör det möjligt för föreningen att bland annat dela ut stipendier och utvecklingsbidrag till medlemmarna!

LVI Low Vision International AB

Low Vision International utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med synnedsättning. Vi har vårt huvudkontor i småländska Växjö och är en världsledande aktör inom utveckling och tillverkning av synhjälpmedel. Genom våra dotterbolag och distributörer, är vi väl representerade i hela världen. LVI har dotterbolag i Danmark, Norge, Tyskland och Schweiz.

Dolphin Computer Access AB

Dolphin är ett utvecklingsföretag med över 25 års erfarenhet från utveckling av programvara för personer med synskada. Vår utvecklingsverksamhet är baserad i Sverige och England. Vi är specialiserade på utveckling av programvara för skärmläsning, förstoring, DAISY samt andra tillgängliga format och samarbetar med ledande hårdvarutillverkare inom området. Våra produkter, bl.a. SuperNova, Dolphin Guide, EasyConverter och EasyReader representeras i Sverige av våra återförsäljare.

ICAP AB

ICAP är ett kunskap- och produktföretag som med IT som främsta verktyg skapar lösningar för varje individ med funktionshinder. Vi hjälper till att utreda, konfigurera, utbilda och ge support för hållbara IT-lösningar på arbetsplatser, skolor eller hemma. Våra största Arbetsförmedlingar, och Landsting..

INSYN AB

INSYN tillhandahåller och anpassar datalösningar till privatpersoner, företag och organisationer med specialisering på synskadade. INSYN anpassar sig till kundens behov och krav genom samarbete med alla aktörer på marknaden för att ge en produktoberoende lösningar. INSYN arbetar för att alla människor, oavsett funktionshinder, ska ha en självklar plats i vardagen, skolan och på arbetsmarknaden

IRIS HJÄLPMEDEL AB

Smarta hjälpmedel inom området syn och kognition. Vår specialitet är talande och taktila produkter inom området tid och att läsa men även orientering och förflyttning, belysning, förstoring och mobil telefoni.

MULTILENS AB

Multilens erbjuder människor med synproblem den bästa optiska lösningen. Med hjälp av avancerad optik kan vi skräddarsy optiska lösningar för dig som synsvag som behöver förstoring, för dig med dubbelseende, för dig som är ljuskänslig, för dig som behöver hjälp på jobbet och för optiker som behöver receptslipningar som fungerar.

PolarPrint AB

Polar Print är specialiserade på hjälpmedel och datorsystem för synskadade. Målsättningen är att vara experter på att få hela system att fungera så att synskadade kan kompensera sitt handikapp så långt det är tekniskt möjligt. Det innebär att Polar Print har ambitionen att vara experter på hjälpmedlen, både förstoring, tal och punktskrift och att få dem att fungera optimalt för varje enskild användare

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar