Digitala miniföreläsningar erbjuds!

 

 

 

I november och januari kommer FFS i samarbete med ForumVision  hålla digitala miniföreläsningar.

Datum 10/11, 18/11 och 26/11 varje tillfälle är kl 13-16. Upplägget är två miniföreläsningar på ca 45 min, mellan föreläsningarna kommer två av FFS sponsorer att presentera sig och informera om företaget eller någon produkt.

10/11 Liselotte Ljunggren “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” den handlar om assisterande teknik för elever med synnedsättning i årskurs 1-5.

Jenny Nygren  Digitala verktyg vid synnedsättning. Inställningar på dator, Iphone och Ipad som är till hjälp vid en synnedsättning. Viktiga inställningar i Legimus, hur olika appar kan användas för att scanna text, få den uppläst och hur läsarvyn i sökmotorn Safari kan användas på ett synanpassat sätt.

18/11 Niclas Ljungberg  ”Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning – en fallstudie” med fokus på det stöd och de aktörer som finns runt 3 elever i mellanstadiet och en önskan är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet runt eleverna

Krister Inde “Chans till dispens” läs mera om projektet på hemsidan https://ctdkalmar.se/

26/11 Covid special: olika verksamheter inom synområdet diskuterar hur Covid -19 har påverkat deras verksamhet….

Håll dig uppdaterad här på hemsidan och på facebook mera information om hur du anmäler dig kommer inom kort

 

Kurs – Arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, 7,5 hp, hösten 2020

På uppdrag av Region Örebro län erbjuder Örebro universitet en uppdragsutbildning på avancerad nivå i arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, som omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen går bland annat igenom vanliga synfel och ögonsjukdomar, olika behandlingsåtgärder, det taktila sinnets uppbyggnad och funktion samt pedagogiska principer för punktskriftsutlärning. Info om anmälning m m finns via länken:

https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/arbetsterapi-optometri-punktskrift-och-det-taktila-sinnet-75-hp/

Introduktionskurs 15 p ansökan öppen från 20 juli

Möjlighet att söka till introduktionskursen i Master i synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge utan att gå hela programmet.

 Introduktionskursen Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon 15 hp ges nu som fristående kurs på deltid och är öppen för ansökan från 20 juli.

 Se hemsidan för ytterligare info.

 https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/

 

 

Utredning av förprov innan körkortet dras in!

Nu har det hänt som jag trodde aldrig skulle vara möjligt: Riksdagen har gått på den linje som vi drivit i CTD-projektet i Kalmar och fattade det beslutet igår. Man ska utreda förprov innan körkortet dras in – antagligen via Trafikverket i Karlstad där alla funktionshinderfrågor ligger – samt återinföra simulatortester. Sedan skrivs också föreskrifterna om tack vare ögonläkarpanelen med Rune Brautaset som gett denna input.

Se här beviset på det som känns som en seger för rättvisa och trafiksäkerhet samt att ögonläkare i framtiden inte behöver sitta och anmäla sina patienter utan att de ska få en chans att visa om de kan eller inte kan köra bil.

Vi har varit ett bra team i det här arbetet och du hittar mer på www.ctdkalmar.se

Och här kan du läsa mer  Beslut

Allt gott

Krister Inde