Information kring Synutveckling och barns syn 7,5 hp

Synutveckling och barns syn, 7,5 hp vid Örebro universitet.

Ambitionen var att kunna ge ytterligare information innan sommaren men tyvärr kommer den senare.

Kursen är planerad till våren 2023.

Information om kursen kommer efter semestrarna. Kursledare är Elin Lundin, leg arbetsterapeut med en licentiat examen inom dual sensory loss. Hon arbetar nu vid Örebro universitet. Formell beställare av kursen blir nu Anneli Johansson, ny verksamhetschef på Syncentralen i Örebro och hon är den som kommer att hålla er informerade om synkursen.

Mvh Ewa Nielsen, Syncentralen Örebro

Information om synkurser vid Örebro universitet

Örebro universitet har beslutat att synkursen delkurs I, Synutveckling och barns syn, 7,5hp skjuts till våren 2023. Starten blir i januari  2023 och pågår under 10 veckor.  Anledningen är att institutionen har hög belastning under hösten. Kursen kommer att planeras och förberedas så att den är startklar 2023. Information kommer att gå ut till landets synchefer med flera innan sommaren.

Kursens kontaktperson är Elin Lundin som är leg. arbetsterapeut och har en licentiatexamen. Hon har sin anställning på Syncentralen i Örebro men är för tillfället tjänstledig.

Hennes kontaktuppgifter: elin.lundin@oru.se

 

Vision 2022 update!

Länk till webbsidan: Vision 2022

Dear Colleagues,
As Covid-19 restrictions lift in Ireland I’m delighted to say that our plans to meet together for Vision 2022 are in full swing with a wonderful programme of events planned for 5th-8th July 2022 in Dublin. Our aim has always been to host an in-person conference to allow the Low Vision Research and Rehabilitation community to gather safely in Dublin and this remains our mission. However, we are aware that the pandemic is still part of our lives and that some friends may not be able to join us due to travel restrictions, for those we have added the option of presenting at and registering for our Digital Day. The organisation of this conference has been like no other and we truly appreciate the support, understanding and patience that has been shown by you all.
We are striving to deliver quality content through our wonderful keynote speakers, oral presentations, workshops, posters and panel sessions in both our world class conferencing centre and through our Digital Day programme. We cannot wait to welcome you to Dublin in July and offer our famous Irish hospitality to our international friends.

Brian Allen
Chair, VISPA

Årets FFS:are 2020 ÅSA LODIN

Åsa Lodin håller i diplomet med utmärkelsen Årets FFSare 2020I över 10 års tid har Åsa åkt över hela landet och med stort engagemang visat hjälpmedel. Åsas föreläsningar om hjälpmedel och tillgänglighet har varit mycket populära bland både brukare och professionen. Åsa har även suttit med i FFS styrelse och har alltid värnat om synrehabiliteringen i Sverige. Som VD för Iris Hjälpmedel visar Åsas engagemang inom synrehabilitering bland annat genom att erbjuda kurser i orientering och förflyttning.

 

The 13th International Low Vision Conference Dublin

News and Updates on Behalf of the Vision Team in Ireland Regarding the 13th International Low Vision Conference

Please find below a message from the Vision Team in Dublin, Ireland:

Dear ISLRR Community,
We in Ireland, like other countries, had hoped for a swifter vaccine rollout to allow us to travel again in 2021. However, in light of the delays in rollout, we now need review our plan for the Vision 2020+1 conference.
We are considering moving the conference programme to July 2022 where we are more confident of participation and meeting again in person which is so important for our Low Vision Community.
There is no action required at present on your part as we will present the agreed plan to you soon so that we can address your registration/accommodation questions.

For Abstract Authors who have registered and paid:

There is no action required on your part. We will present the agreed plan to you soon and contact you to offer options with regard to your submitted abstract and registration for participation in 2022.

For Abstract Authors who have have not yet registered:
There is no action required on your part as we are finalising our plans that we hope to present to you soon. Among other information, we will offer you options with regard to your submitted abstract for participation in 2022.

Kind Regards and Best Wishes.

Utbildning om synnedsättning, avancerad nivå

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder utbildning om synnedsättning på avancerad nivå. Dessa kurser är nu aktuella:

Ht -21

Synnedsättning ur olika perspektiv, 7.5 hp, halvfart. Denna kurs ger teoretisk kunskap om synnedsättning, inkl blindhet och CVI, ur medicinskt, psykologiskt och samhällsperspektiv. Kursen är öppen för både pedagoger och personal med annan relevant utbildning, t ex anställda vid syncentral.

Ht -21 – vt -22

Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp, halvfart. Denna kurs är mer metodiskt inriktad med fokus på synnedsättning, inkl blindhet och CVI, med och utan ytterligare funktionsnedsättning. För att gå denna kurs måste man ha lärarexamen samt ha gått kursen Synnedsättning ur olika perspektiv.

Kurserna ges som fristående, men samläses med studenter som går speciallärarprogrammet med inriktning syn.

Ansökningsperioden är 15 feb – 15 mars 2021.

 

SYNKUNSKAP INBJUDER TILL UTBILDNINGAR

Synkunskap, en del av Iris Förvaltning, synskaderörelsens egen företagsgrupp, har startat utbildningar för verksamma inom synområdet. Synkunskap är också ett samarbete mellan de Enskedebaserade företagen Iris Hjälpmedel, Insyn Scandinavia och Iris Förvaltning.  Vi erbjuder nu månatliga webbinarier och även en utbildning inom optometrisk rehabilitering. Här kommer mer information om vad som händer under årets första månader. Alla webbinarier och utbildningar genomförs via Microsoft Teams. Du kan delta både digitalt eller via telefon.

Har du frågor så kontakta:

Karin Hjalmarson

Epost: karin.hjalmarson@irisforvaltning.se

Tel: 08-39 91 55

Introduktionskurs 15 p ansökan öppen från 20 juli

Möjlighet att söka till introduktionskursen i Master i synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge utan att gå hela programmet.

 Introduktionskursen Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon 15 hp ges nu som fristående kurs på deltid och är öppen för ansökan från 20 juli.

 Se hemsidan för ytterligare info.

 https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/