Information kring Synutveckling och barns syn 7,5 hp

Synutveckling och barns syn, 7,5 hp vid Örebro universitet

Kursen är planerad till våren 2023.

Kursledare är Elin Lundin, leg arbetsterapeut med en licentiat examen inom dual sensory loss. Hon arbetar nu vid Örebro universitet. Formell beställare av kursen blir Anneli Johansson, ny verksamhetschef på Syncentralen i Örebro och hon är den som kommer att hålla er informerad om synkursen.

Mvh Ewa Nielsen, Syncentralen Örebro

Accessibility Toolbar