Introduktionskurs 15 p ansökan öppen från 20 juli

Möjlighet att söka till introduktionskursen i Master i synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge utan att gå hela programmet.

 Introduktionskursen Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon 15 hp ges nu som fristående kurs på deltid och är öppen för ansökan från 20 juli.

 Se hemsidan för ytterligare info.

 https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/

 

 

Utredning av förprov innan körkortet dras in!

Nu har det hänt som jag trodde aldrig skulle vara möjligt: Riksdagen har gått på den linje som vi drivit i CTD-projektet i Kalmar och fattade det beslutet igår. Man ska utreda förprov innan körkortet dras in – antagligen via Trafikverket i Karlstad där alla funktionshinderfrågor ligger – samt återinföra simulatortester. Sedan skrivs också föreskrifterna om tack vare ögonläkarpanelen med Rune Brautaset som gett denna input.

Se här beviset på det som känns som en seger för rättvisa och trafiksäkerhet samt att ögonläkare i framtiden inte behöver sitta och anmäla sina patienter utan att de ska få en chans att visa om de kan eller inte kan köra bil.

Vi har varit ett bra team i det här arbetet och du hittar mer på www.ctdkalmar.se

Och här kan du läsa mer  Beslut

Allt gott

Krister Inde

FFS årsmöte den 28 april 2020 kl. 17.00

För att hålla nere risken för spridning av Covid-19 hålls i år årsmötet via videomöte.

Välkommen till digitalt årsmöte den 28 april kl 17!

Anmäl dig till kansli@ffss.se senast söndag 26.4 så erhåller du en länk så du kan koppla upp dig (skype). Passa på att närvarar i cyberspace och var med och påverka framtidens FFS.

Välkomna!

Fortsätt läsa “FFS årsmöte den 28 april 2020 kl. 17.00”

Tactile Reading 29-30 april 2021 Oslo

Reserve the 29th and 30th of April in 2021, and come to Oslo, Norway, to share ideas, find inspiration, and enhance your knowledge within the field of tactile reading.

We are pleased to announce a follow-up to the very successful international conference, Tactile Reading, held in Stockholm in 2017.

The Tactile Reading conference in 2021 will focus on braille and graphics, including digital aid for braille-reading and the use of 3D-printed material. The aim of the program is to concentrate on early intervention and education for children, youth, and adults within the field of tactile reading. We also hope to include topics related to current and future braille users at various levels of literacy, e.g. children with additional impairments and minority language speakers.

#tactilereading2021

Contact:  tactilereading2021@statped.no