FFS konferens 3-4 april 2019

Varmt välkomna till FFS konferens 2019 i samarbete med Forum Vision

Scandic Ariadne, Stockholm

3-4 April

Program

Onsdag 3/4

9.00 – 10.00 Registrering, kaffe och utställning

10.00 – 10.15 Inledning

10.15 -11.00 Utställare presentation
11.00 -12.00 Föreläsning

Stefan Johansson

Hur personer med synnedsättning använder internet.

12.00 – 13.30 Lunch och utställning

13.30 – 14.30 Föreläsning

Denise Cresso – Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

14.30 – 15.00 Kaffe och utställning

15.00 – 16.00 Föreläsning
Mona-Lisa Möller

Om traumatisk hjärnskada och synutmaningar

16.00 – 16.30 Utställning

16.30 Mingel och Årsmöte
19.30 Gemensam middag

Torsdag 4/4
8.30 – 9.30 Workshops

9.30 – 10.00 Kaffe Fortsätt läsa “FFS konferens 3-4 april 2019”