Kostnadsfritt webinar om synfältsbortfall 211007 kl. 11.30

WEBINARIUM OM VFD OCH EST

 Tid: Den 7 oktober kl 11.30 – 12.15 Ämne: VFD och EST i synrehabiliteringen

 Du och er verksamhet är inbjudna att delta vid ett första Webinarium om VFd och EST.

 Men vad innebär de här förkortningarna, räcker det inte med alla vi har redan? Men VFD står för Visual Field Defect eller synfältsbortfall, och det kan vara bra att känna till när man jobbar med stroke- eller synrehabilitering. 

Som en konsekvens av VFD eller synfältsdefekter så är det bra att reda ut begreppet EST eller Explorative Saccadic Training eller Explorative Saccadic Training eller helt enkelt ögonrörelseträning. Syftet med den här formen av synträning är att kompensera ett synfältsbortfall så att avsökningsförmågan kan kompenseras helt eller delvis, vilket i sin tur förbättrar orienteringsförmågan. 

Det finns många olika metoder för detta, vilket vi jobbad med i SMS-projektet 2013-2015 i Kalmar. Därefter utvecklade CTD-projektet, Chans Till Dispens, träningen ett steg till i sin tillämpning för att se hur avsökningen påverkade bilkörningen. 

Sedan 2009 har VISIOcoach-programmet utvecklats och nu finns det i en version som kan kallas 2.0. Från i höst tar också Frölunda Data över distributionen av VISIOcoach från Indenova och Krister Inde som varit mycket aktiv i arbetet med att göra programmet användarvänligt.

 Nu finns VISIOcoach i fyra olika versioner och är tillämpligt för hemianopsi, kvadrantanopsi, RP och även som en barn- och en klinikversion.

Vill du delta i seminariet, logga in på länken som du får efter att du har anmält dig via länken nedan och kom in helst före kl 11.30 så berättar vi mer om hur det fungerar och vad patienterna tycker.

Anmälan sker här: http://frolundadata.se/event/online-event-visiocoach-for-perceptionstraning/

Välkomna till webinariet! Hoppa även in och lär dig mer om ett evidensbaserat träningsmaterial via Frölunda Datas hemsida på www./frolundadata.se/produkt-kategori/kognitiva-hjalpmedel/perceptionstraning/

 Krister Inde                      Fanny Brisegård                                            Shrawan Raja

Indenova                                    Frölunda Data