Vi gör Visma tillgängligt

Polar Print’s projekt Administrativt Arbete med Synnedsättning blev ett av de vinnande projekten i Post- och telestyrelsens 14:de innovationstävling som nyligen avslutades.
Temat för tävlingen var Arbetsmarknad för alla. Detta betyder att projektet får finansiering av PTS.
Projektperioden sträcker sig från 2018-01-01 – 2019-05-31.Vi söker testpiloter

För att utvärdera vår produkt ska vi sätta samman en testgrupp som får möjlighet att prova vår lösning under projektperioden. Har du en synnedsättning och en anställning på gång där Visma Administration används så tveka inte att höra av dig till oss. Är du redan användare av Visma och Supernova så får du även gärna höra av dig.

Se kontaktuppgifter längre ner.

Bakgrund

En betydande del av lediga tjänster handlar om administrativt arbete vilket innefattar hantering av offerter, ordrar, leveranser, bokföring och fakturering.
I nuläget finns inget fungerande koncept för hur personer med nedsatt syn ska kunna utföra dessa uppgifter i en datormiljö med hjälpmedelsprogram, vilket gör dessa arbeten svåra att söka.
Det kan även uppstå situationer där personer som har anställning och får en synnedsättning tvingas sluta.
Polar Print har utfört tester med Sveriges ledande affärssystem från Visma och kunnat konstatera att det finns så stora brister i tillgängligheten i såväl webb- som desktopmiljö att en person med betydande synnedsättning inte kan använda systemen.

Vad ska vi göra?

Inom detta projekt ska tillgänglighetsfunktioner programmeras i SuperNova, ett av världens mest kompletta skärmläsningsprogram, som gör affärssystemen i produktfamiljen Visma Administrationfrån Visma tillgängliga för personer med nedsatt syn.

Kontaktuppgifter

Patrik Johansson (projektledare)
Tel: 010-4709910
E-post: patrik.johansson@polarprint.se