Spetskompetens inom synpedagogik och synrehabilitering!

Kjenner dere noen som trenger spisskompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering? Det er behov for flere fagpersoner med tverrfaglig kompetanse for å dekke dagens og framtidens behov.

Universitetet i Sørøst-Norge og Gøteborgs Universitet tilbyr en tverrfaglig nordisk master i synspedagogikk og synsrehabilitering (120 studiepoeng). Det er ingen studieavgift, og egner seg godt for å kombinere med jobb. Masteren er samlingsbasert, på nordisk og deltid. Les mer på www.usn.no/mss. Det er stort fokus på utvikling av kunnskapsbasert praksis og tverrfaglig samarbeid, og les mer på side 13-15 i artiklene fra Nya Synvärlden nr 3 2018.

«En tverrfaglig master innen synsrehabilitering er en viktig og stor bidragsyter til tverr-vitenskapelig kunnskapsutvikling. Det blir en arena hvor ulike yrkesgrupper møtes og diskuterer felles problemstillinger med ulike innfallsvinkler. Dette gir en helt ny innsikt i utfordringene og kunnskapen til andre yrkesgrupper. Felles møtepunkter bidrar til nettverksbygging på tvers av instanser som bidrar i rehabiliteringsprosessen av synshemmede.»  («Hanna», masterstudent) (skriver «Hanna» i et eksamensarbeid)

Ikke helt klar for en mastergrad? Start med en fagfordypning på 20 studiepoeng over to semester. Til høsten tilbyr vi masterens fagfordypning fordypning i synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader som videreutdanning. Det er et stort behov for at slagrammede bør få utredet synet. En som både arbeider med og har etterlyst mer av dette, dr. Märta Berthold Lindstedt fra Sverige, uttalte stor entusiasme for at vi tilbyr denne utdanningen for nordiske fagpersoner, da hun underviste på fagfordypningen sist den ble tilbudt. Vi tenker at synspedagoger, optikere og andre helsepersonell i kommune eller spesialisthelsetjeneste, bør være spesielt aktuelle og kunne bidra inn i tverrfagligheten som disse brukerne fordrer. Les også kronikken jeg og Torgeir Mathisen skrev i høst Slagrammede må få utredet synet. Det er ingen studieavgift utover semesteravgift og dato for samlingene finner dere i lenkene over.

Vi tilbyr også fagfordypningen Optometrisk rehabilitering som videreutdanning. Her er det et stort behov for økt kompetanse, men denne egner seg kun for optikere om den ikke tas som del av mastergraden.

Jeg er sikker på at dere har kollegaer eller andre dere kjenner som kunne tenke seg mer kompetanse på dette feltet samt det å jobbe tverrfaglig. Det er fint om dere sprer denne informasjonen i deres kanaler, og er positive til de som vil søke. Det vil både den enkelte, deres virksomhet samt samfunnet ha nytte av.

Søknadsfristen er 15. april. Ta gjerne kontakt om dere har flere spørsmål.

Vennlig hilsen,

 Helle K. Falkenberg

Førsteamanuensis | Studieleder Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Optiker Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Nasjonal senter for optikk, syn og øyehelse

Tel: +47 31 00 89 61

helle.k.falkenberg@usn.no

www.usn.no

 

 

 

Accessibility Toolbar