Jul 11

Inbjudan till SYNEXPO

Inbjudan till SYNEXPO

Välkommen till en informationsdag om synhjälpmedel! Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel presenterar det senaste inom synhjälpmedel och arbetsplatsanpassning – både för professionella och privatpersoner. Dagen sker i samarbete med SRF Göteborg som genomför Ögats Dag.

Den 4 oktober 2017 klockan 10.00-16.00 Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Förmiddagen är dedikerad personer som arbetar med synrehabilitering. Eftermiddagen är öppen för alla. Läs resten av detta inlägg »

Maj 30

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Ta chansen att anmäla dig till höstens kurs ”Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning”

Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra, påverkar varandra och skapar ett helhetsperspektiv som är viktigt att ha kunskap om.

Dagarna kommer att innehålla föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Kursen riktar sig till dig som möter personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och som vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenserna av att  ha progredierande sjukdom.

Den äger rum på Eikholt, Drammen i Norge 10 – 12 oktober.

 

Nedan finner du en länk med all information om kursen, program och anmälan:

http://www.nordicwelfare.org/sv/Events/Dovblindepersonale/Helhetsperspektiv-vid-kombinerad-syn-och-horselnedsattning/

 

Varmt välkomna!

 

Bästa hälsningar

Maria Creutz

Projektledare, ansvarig dövblindverksamheten/Project Manager, Responsible for Deafblind Issues

+46 73 517 20 31

maria.creutz@nordicwelfare.org

 

Mar 29

Årets FFS:are 2016

Årets FFS are 2016 Ann Britt Johansson

Ann-Britt Johansson!

Årets FFS-are har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt synområdet. Hon började som oftalmologassistent redan på 70-talet.  Efter utbildning till anpassningslärare/synpedagog arbetade hon under många år på Syncentralen i Göteborg och då speciellt med personer med grav synnedsättning. Hon har också varit en engagerad och driftig ordförande för FFS. Årets FFS-are började tidigt intressera sig för gruppen dövblinda. Hon har ägnat många år åt forskning inom området och det har resulterat i avhandlingen ”Se och hör mig”, vilken hon doktorerade på januari 2017. Vi har inte många forskare inom vårt specialområde och den här är vi riktigt stolta över och belönar med utmärkelsen

Årets FFSare!

 

Apr 29

Återblickar – mer är 40 år av svensk synhistoria

I boken ”Återblickar” får vi möta tre pedagoger som verkat ett halvt sekel på olika arenor inom det mångfacetterade området som vi populärt kallar ”synvärlden”. Bokens tankar väcker tankar om en svunnen tid, förhoppningar, processer, utveckling och förändring.

Priset är 200 kronor plus moms och frakt. Vid köp av 10 ex kostar den 150:- per ex. Ljudbok (som är gratis) och svartskriftsbok kan beställas från SRF kontorsservice@srf.nu

Läs mer…

Mar 26

Böcker: ”Att leva med RP” samt ”Mitt liv en berg- och dalbana”

ATT LEVA MED RP en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen

I boken beskrivs vad det kan innebära att ha Retinitis Pigmentosa (RP) eller Ushers syndrom (en medfödd hörselnedsättning i kombination med RP). Det finns också råd och tips om hur man lättare kan hantera de situationer som kan uppstå. Trots att boken är skriven bland annat av och till personer med RP är den i mångt och mycket tillämpbar även vid andra synskador. Läs resten av detta inlägg »

Apr 22

FFS:are 2012 – Ingrid Axelsson

FFS:are 2012

Med sina stora kunskaper, långa erfarenhet och engagemang har synpedagog Ingrid Axelsson infört en metodik för att träna ögonrörelser för personer med synfältsbortfall orsakat av hjärnskada, med stor framgång och mycket goda resultat. Hon har hämtat kunskap och utbildning från bland annat Norge av Synpedagog Gunvor Birkeland Wilhelmsen. Ingrid är generös att sprida sin kunskap till kollegor samt är öppen för utveckling och nya idéer.

Jan 01

FFS:are 2011 – Sten Andreasson

ffsare-2011

Sten Andreasson, Avdelningsföreståndare för oftalmologi, Medicinska fakulteten Lunds universitet, har av medlemmarna nominerats och utsetts till årets FFS:are 2011. Han har under många år varit en hängiven person inom synforskningen där han bland annat forskat om näthinnans morfologi och särskilt då om retinitis pigmentosa och alla de åkommor som inryms under det paraplyet. Han har träffat oräkneliga personer med den diagnosen och med deras hjälp byggt upp en databas med kunskaper om ärftlighetsgångar och gener. Med stor empati har han förmåga att möta sina patienter och förklara samband på ett förståeligt plan utan att själv framstå som den kunnige, duktige och bäste. Professor Sten Andreasson är mycket omtyckt av sina patienter som upplever honom vara mycket kompetent, ödmjuk och vänlig.

Jan 01

FFS:are 2010 – Björn Westling och Joel Håkansson

ffsare-2010

Priset går till Björn Westling och Joel Håkansson på Talboks- och punktskriftsbiblioteket för deras arbete med att ta fram ett helt nytt tryckformat för punktskrift. Det kallas för ”Portable Embosser Format” (PEF) och är designad som en standard med ambitionen att bli en världsstandard för tryckning av punktskrift. Målsättningen är att tryckning av punktskrift ska underlättas och bli mindre kostnadskrävande – med bibehållen och/eller förbättrad kvalitet!

Jan 01

FFS:are 2009 – Gun Olsson

ffsare-2009

Gun Olsson, för närvarande chef på Syncentralen i Kalmar, är en av de verkliga ”hjälparna” inom svensk synrehabilitering. Hon var en av de åtta första synpedagoger som utbildades vid en specialkurs på lärarhögskolan 1976. Hon har sedan dess oförtrutet arbetat med patienter och samtidigt utvecklat syncentralen. Under åren har hon även engagerat sig i styrelsen för FFS och drivit flera utvecklingsprojekt. Hennes viktigaste egenskap är att hon aldrig tröttnar och alltid ser möjligheter för att utveckla svensk synrehabilitering både på individnivå och i nationellt kvalitetsarbete.

Jan 01

FFS:are 2008 – Inger Berndtsson och Ulla Kroksmark

ffsare-2008

Inger Berndtsson, Filosofie doktor och Lektor i specialpedagogik och Ulla Kroksmark, MA, Leg Arbetsterapeut är väl kända inom synvärlden, där de på olika sätt bidragit med vetenskapliga forsknings- och utvecklingsinsatser inom områden som rör personer med synnedsättning alla åldrar; barn, tonåringar, vuxna och äldre. Dessa två personer har en stor drivkraft att ständigt söka vidare och fördjupa sina kunskaper och dela med sig till andra. Nyckeln till framgång i allt lärande är tron på att det faktiskt är möjligt! Inte minst har de bidragit till utveckling med sin senaste rapport”Kunskapsutveckling – teorier och metoder inom rehabilitering/habilitering inom synområdet”. Pristagarna har nominerats av FFS medlemmar och är bägge värdiga mottagare av utmärkelsen Årets FFS:are 2008!

Tidigare inlägg «