Kurs i orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet

Kursen NMS004 Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet 20 högskolepoäng kommer att ges under 2024, med start VT24. Information om kursen finns i bifogad kursplan.

Kursen kommer att ges i Göteborg och Kongsberg, men ansökan till kursen görs via Universitetet i Sørøst-Norge. Se länk nedan.

Sista ansökningsdag är 1 november.

https://www.usn.no/studier/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/mobilitet-orientering-og-forflytning-1

Varmt välkommen att söka till kursen!

Vänliga hälsningar

Inger Berndtsson

Accessibility Toolbar