GDPR och FFS

Vi vill berätta för dig om GDPR. Den nya lagen GDPR som bättre skyddar dig och dina personuppgifter börjar gälla den 25:e maj. Eftersom du har lämnat din e-postadress till oss kommer vi från och med nu att hantera dina personuppgifter enligt GDPR, eller General Data Protection Regulation som den heter i sin helhet.

Vad innebär GDPR?
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter ska användas till när en förening som vi frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilken information som finns samlad om dig i våra register, och att bli borttagen. Den nya lagen skärper alltså kraven på hur föreningar, företag och andra hanterar dina uppgifter.

Vad gör FFS med mina personuppgifter?
Du som är medlem i FFS lämnade dina personuppgifter till oss när du blev medlem. Vi använder dem för att administrera ditt medlemskap, skicka ut tidningen Nya Synvärlden samt informera dig om vad som händer i föreningen.

Du som är medlem i Föreningen För Synrehabilitering har lämnat din e-postadress till oss och vi använder den för att kommunicera med dig för att bland annat bjuda in till konferenser och fortbildningsdagar.

Var kan jag läsa mer?
Mer information om GDPR, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du avregistrerar dig kan du hitta under ”Privacy policy” i menyraden. Du kan också kontakta oss via e-post: kansli@ffss.se

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något alls. GDPR omfattar dig automatiskt eftersom det är en lag, och har du ett medlemskap i FFS löper det på precis som vanligt.

Bästa hälsningar, Föreningen För Synrehabilitering

Accessibility Toolbar