FFS:are 2002 – Lisbeth Axelsson Lindh

Lisbeth Axelsson Lindh har i mer än 30 år arbetat för att synrehabiliteringen i Sverige och på syncentralerna inte får stagnera utan att det krävs nya idéer och tänkesätt för att målgruppen, synhandikappade skall få den rehabilitering som de har rätt till. Lisbeth Axelsson Lindh är en av de få som under många år trodde och genomförde sin idé att det i Sverige fanns kapacitet och kompetens att genomföra en världskonferens som Vision 2002.

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar