FFS:are 1998 – Margaretha Wiberg

Har på ett konkret och engagerat sätt arbetat för att utveckla svensk synrehabilitering genom att skapa en informationskanal och ett debattforum.

Leave a Reply

Accessibility Toolbar