Kallelse till årsmöte i FFS

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet i Föreningen för synrehabilitering onsdagen 3/4 2019 klockan 16.45
Plats: Hotell Scandic Ariadne
Södra Kajen 37, Stockholm.

Handlingar till årsmötet finns på hemsidan senast 2 veckor innan mötet

FFS konferens 3-4 april 2019

Varmt välkomna till FFS konferens 2019 i samarbete med Forum Vision

Scandic Ariadne, Stockholm

3-4 April

Program

Onsdag 3/4

9.00 – 10.00 Registrering, kaffe och utställning

10.00 – 10.15 Inledning

10.15 -11.00 Utställare presentation
11.00 -12.00 Föreläsning

Stefan Johansson

Hur personer med synnedsättning använder internet.

12.00 – 13.30 Lunch och utställning

13.30 – 14.30 Föreläsning

Denise Cresso – Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

14.30 – 15.00 Kaffe och utställning

15.00 – 16.00 Föreläsning
Mona-Lisa Möller

Om traumatisk hjärnskada och synutmaningar

16.00 – 16.30 Utställning

16.30 Mingel och Årsmöte
19.30 Gemensam middag

Torsdag 4/4
8.30 – 9.30 Workshops

9.30 – 10.00 Kaffe Fortsätt läsa “FFS konferens 3-4 april 2019”

IMC17 Internationell mobilitykonferens i Göteborg 2020

Logotype för IMC17 Internationell mobilityconfernce

Dear colleagues,

The next International Mobility Conference IMC17 will be held in Gothenburg 22–25 June 2020.

In order to receive information and updates about this event, you need to register your email address. Register before May 25th and you have the chance of winning two tickets to the conference dinner. Of course, it is also possible to register after this date.

To register your email address, click here.

According to the new GDPR, General Data Protection Regulation within the EU, you must give us your consent if you wish to receive IMC17 news and information by email. You do this via the link above.

Please invite colleagues and friends to also register for conference information and updates via the IMC17 web page.

We look forward to seeing you in Gothenburg!

Inger Berndtsson

Chair, the local organizing committee

Agneta Edvardsson

Administrator, the local organizing committee

web page: www.ips.gu.se/imc17

email: imc17@ped.gu.se

 

GDPR och FFS

Vi vill berätta för dig om GDPR. Den nya lagen GDPR som bättre skyddar dig och dina personuppgifter börjar gälla den 25:e maj. Eftersom du har lämnat din e-postadress till oss kommer vi från och med nu att hantera dina personuppgifter enligt GDPR, eller General Data Protection Regulation som den heter i sin helhet.

Vad innebär GDPR?
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter ska användas till när en förening som vi frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilken information som finns samlad om dig i våra register, och att bli borttagen. Den nya lagen skärper alltså kraven på hur föreningar, företag och andra hanterar dina uppgifter.

Vad gör FFS med mina personuppgifter?
Du som är medlem i FFS lämnade dina personuppgifter till oss när du blev medlem. Vi använder dem för att administrera ditt medlemskap, skicka ut tidningen Nya Synvärlden samt informera dig om vad som händer i föreningen.

Du som är medlem i Föreningen För Synrehabilitering har lämnat din e-postadress till oss och vi använder den för att kommunicera med dig för att bland annat bjuda in till konferenser och fortbildningsdagar.

Var kan jag läsa mer?
Mer information om GDPR, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du avregistrerar dig kan du hitta under “Privacy policy” i menyraden. Du kan också kontakta oss via e-post: kansli@ffss.se

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något alls. GDPR omfattar dig automatiskt eftersom det är en lag, och har du ett medlemskap i FFS löper det på precis som vanligt.

Bästa hälsningar, Föreningen För Synrehabilitering

Vi gör Visma tillgängligt

Polar Print’s projekt Administrativt Arbete med Synnedsättning blev ett av de vinnande projekten i Post- och telestyrelsens 14:de innovationstävling som nyligen avslutades.
Temat för tävlingen var Arbetsmarknad för alla. Detta betyder att projektet får finansiering av PTS.
Projektperioden sträcker sig från 2018-01-01 – 2019-05-31.

Vi söker testpiloter

För att utvärdera vår produkt ska vi sätta samman en testgrupp som får möjlighet att prova vår lösning under projektperioden. Har du en synnedsättning och en anställning på gång där Visma Administration används så tveka inte att höra av dig till oss. Är du redan användare av Visma och Supernova så får du även gärna höra av dig.

Se kontaktuppgifter längre ner.

Bakgrund

En betydande del av lediga tjänster handlar om administrativt arbete vilket innefattar hantering av offerter, ordrar, leveranser, bokföring och fakturering.
I nuläget finns inget fungerande koncept för hur personer med nedsatt syn ska kunna utföra dessa uppgifter i en datormiljö med hjälpmedelsprogram, vilket gör dessa arbeten svåra att söka.
Det kan även uppstå situationer där personer som har anställning och får en synnedsättning tvingas sluta.
Polar Print har utfört tester med Sveriges ledande affärssystem från Visma och kunnat konstatera att det finns så stora brister i tillgängligheten i såväl webb- som desktopmiljö att en person med betydande synnedsättning inte kan använda systemen.

Vad ska vi göra?

Inom detta projekt ska tillgänglighetsfunktioner programmeras i SuperNova, ett av världens mest kompletta skärmläsningsprogram, som gör affärssystemen i produktfamiljen Visma Administrationfrån Visma tillgängliga för personer med nedsatt syn.

Kontaktuppgifter

Patrik Johansson (projektledare)
Tel: 010-4709910
E-post: patrik.johansson@polarprint.se

Ny bok “Starkare tillsammans”

LHON är en ovanlig ärftlig sjukdom som påverkar synen. Den kan ge både lindrig och gravare synnedsättning. Om graden av synnedsättning beror på någon av de tre olika mutationerna, som man får fram i DNA-tester, vet man ännu inte. Man vet inte heller varför någon som har arvsanlagen får LHON medan andra slipper. Fyra gånger så många män som kvinnor påverkas, men det är mamman som för arvsanlagen vidare. I vissa familjer har flera nedsatt syn, medan det i andra bara finns en person. Synnedsättningen ger centrala bortfall rakt fram men man behåller det perifera seendet. Man ser sin omgivning men utan detaljer. Många kan träna och använda så kallad excentrisk fixation – se hemsidan www.exfix.se

Det finns ett par hundra personer med LHON i landet och de har ofta fått först nedsatt syn på det ena ögat och efter några månader även på det andra. Med DNA-tester genom ett blodprov kan man få diagnosen bekräftad. Lebers Hereditära OptikusNeuropati (LHON) betyder ungefär Lebers ärftliga synnervsskada. Det är egentligen inte ögat i sig utan synnerverna bakom ögat som påverkas. I boken SE FRAMÅT om lhon använder vi Lev Här Och Nu som alternativ betydelse för LHON. Men det är lättare sagt än gjort i början. När någon i familjen får LHON drabbas alla. Vad händer då – och vad kan man göra i familjen? Jag har själv haft nedsatt syn på grund av LHON i mer än 50 år och ofta ställt mig de här frågorna. Men alla är vi individuellt olika.Du kan i den här boken läsa om hur Agneta, Maria, Johan och Moa gjorde och tänkte. De berättar om det som gäller för dem som partners och föräldrar.

Men hur är det för dig och i din familj?

Läs mer här (PDF) Starkare Tillsammans

 

 

FFS:are 2016 Ann-Britt Johansson

Årets FFS are 2016 Ann Britt Johansson

Ann-Britt Johansson

Årets FFS-are har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt synområdet. Hon började som oftalmologassistent redan på 70-talet.  Efter utbildning till anpassningslärare/synpedagog arbetade hon under många år på Syncentralen i Göteborg och då speciellt med personer med grav synnedsättning. Hon har också varit en engagerad och driftig ordförande för FFS. Årets FFS-are började tidigt intressera sig för gruppen dövblinda. Hon har ägnat många år åt forskning inom området och det har resulterat i avhandlingen ”Se och hör mig”, vilken hon doktorerade på januari 2017. Vi har inte många forskare inom vårt specialområde och den här är vi riktigt stolta över och belönar med utmärkelsen

Årets FFSare!

 

 

 

 

 

FFS:are 2015 – Anne Granath

Anne Granath

Årets FFS: are 2015 är Anne Granath! Hon arbetar som biträdande verksamhetschef på Hörsel Syn Tolk inom Västra Götalandsregionen och har lyckats få fart på Kvalitetsregistret för synrehabilitering på ett förtjänstfullt sätt. Med sin optimistiska inställning att ingenting är svårt eller omöjligt har hon fått nästan alla syncentraler i Sverige med på banan. Äntligen är vi en bit på väg för att kunna jämföra oss med varandra på ett sätt som inte blandar äpplen och päron och som med tiden kan skapa evidens inom vårt område.

Stort Grattis Anne!