Information kring Synutveckling och barns syn 7,5 hp

Synutveckling och barns syn, 7,5 hp vid Örebro universitet.

Ambitionen var att kunna ge ytterligare information innan sommaren men tyvärr kommer den senare.

Kursen är planerad till våren 2023.

Information om kursen kommer efter semestrarna. Kursledare är Elin Lundin, leg arbetsterapeut med en licentiat examen inom dual sensory loss. Hon arbetar nu vid Örebro universitet. Formell beställare av kursen blir nu Anneli Johansson, ny verksamhetschef på Syncentralen i Örebro och hon är den som kommer att hålla er informerade om synkursen.

Mvh Ewa Nielsen, Syncentralen Örebro