Information om synkurser vid Örebro universitet

Örebro universitet har beslutat att synkursen delkurs I, Synutveckling och barns syn, 7,5hp skjuts till våren 2023. Starten blir i januari  2023 och pågår under 10 veckor.  Anledningen är att institutionen har hög belastning under hösten. Kursen kommer att planeras och förberedas så att den är startklar 2023. Information kommer att gå ut till landets synchefer med flera innan sommaren.

Kursens kontaktperson är Elin Lundin som är leg. arbetsterapeut och har en licentiatexamen. Hon har sin anställning på Syncentralen i Örebro men är för tillfället tjänstledig.

Hennes kontaktuppgifter: elin.lundin@oru.se

Ytterligare information kommer innan sommaren.