Anmäl dig till Tactile Reading 29-30 April 2021

Eftersom Covid-19 har begränsat våra aktiviteter runt om i världen är vi glada att meddela att Tactile Reading 2021 kommer att hållas som en digital konferens 29-30 april 2021.

Kostnad: 720 Nok

Anmäl dig redan nu för att ta del av kunskap, idéer och få inspiration inom kunskapsområdet taktil läsning.

Tactile Reading 2021 fokuserar på punktskrift och taktila bilder samt digitala hjälpmedel för punktskriftläsning och användning av 3D material. Fokus på konferensen är tidig intervention och utbildning för barn, ungdomar och vuxna inom kunskapsområdet taktil läsning. Även ämnen relaterade till nuvarande och framtida punktskriftanvändare med olika nivåer av läskunnighet, t.ex. barn med ytterligare funktionsnedsättningar och även punktskriftsläsare på minoritetsspråk.

Anordnas helt digitalt

Konferensen kommer att anordnas digitalt den 29-30 april 2021 från Oslo. På konferensen bidrar forskare och praktiker med kunskap och innovationer inom kunskapsfältet taktil läsning. Pre-konferensen den 28 april kommer att handla om ny teknik för punktskriftsläsning.

Tactile Reading 2021 arrangeras av Statped i samarbete med Norges Blindeforbund, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) och representanter från SPSM och MTM som var initiativtagarna till den första Tactile Reading-konferensen 2017.

Anmäl dig

Läs mer och anmäl dig på Statpeds webbplats https://www.statped.no/tactile-reading-2021/