Nordisk Kongress i Synpedagogik framflyttad ett år till 2022

Den Nordiska Kongressen i Synpedagogik är flyttad till 7-9 september 2022 på grund av pandemin.