Kurs – Arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, 7,5 hp, hösten 2020

På uppdrag av Region Örebro län erbjuder Örebro universitet en uppdragsutbildning på avancerad nivå i arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, som omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen går bland annat igenom vanliga synfel och ögonsjukdomar, olika behandlingsåtgärder, det taktila sinnets uppbyggnad och funktion samt pedagogiska principer för punktskriftsutlärning. Info om anmälning m m finns via länken:

https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/vard/arbetsterapi-optometri-punktskrift-och-det-taktila-sinnet-75-hp/