Forskningsdagar om LHON 7-8 juni Hagaberg

LHON Eye Society stödjer nu fyra olika projekt med hjälp av de forskningsmedel vi fått från privata donatorer. Svenska LHON-registret, SE MAX, Immuntypningsstudien och NeuroVive i Lund är ”våra” projekt tillsammans med LEBERJAKTEN.

PROGRAM LHON KONFERENS 7-8 JUNI 2019

”Jägaren” som anställts är Hampus Wännerdahl och han kan erbjuda medlemskap i föreningen och ett aktivt delägarskap i LHON-forskningen som medlem i LHON eye Society. Här ingår LHON-DAGARNA den 7-8 juni 2019 vid Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

Välkommen dit om du har diagnosen eller anlaget eller någon nära anhörig som du bryr dig om. Lebers ärftliga synnervsskada. Vi bjuder också in professionella ögonvårdsspecialister och synrehabiliteringspersonal till den första dagen.

Vi har äran att också få träffa Lissa Poincenot från San Diego, som är mamma till Jeremy som har LHON och hon har startat LHON.org som sänder föreläsningar varje onsdag på nätet och arrangerar LHON-konferenser varje år. Hon vet mycket om vad som händer i världen inom vårt område.

Till Hagaberg kommer också Martin Engvall, Magnus Hansson, Peter Lewis och registerfolket tillsammans med styrelsen för LHON Eye Society. Men vi vill att du också kommer och lär dig och oss mer om vad LHON innebär i ord och skrift, inte minst med hjälp av våra böcker SE FRAMÅT och STARKARE TILLSAMMANS. Vi ska till att det blir begripligt och intressant för alla.

Anmäl dig till konferensen via Bertil Sköld på bertil.skold@lhon.se Avgiften är 300:- kronor och då ingår alla måltider och föreläsningar. Om du behöver övernattning på folkhögskolan ordnar vi det. Resebidrag kan också sökas när du anmäler dig så tar vi kontakt och ser vad vi kan göra.

Mer information finns på www.lhon.se

Målet är att bli 100 personer i sommarfagra Södertälje från Sverige och övriga Norden. Du är väl en av dem? Varmt välkommen. Anmäl dig och de dina nu!

Bästa hälsningar

På uppdrag av styrelsen

Krister Inde,  Ordförande LHON Eye Society