Kostnadsfri digital workshop för medlemmar

Föreningen För Synrehabilitering och Forum Vision bjuder in sina medlemmar till en digital workshop

Tisdag, 25 oktober, kl. 13.00 – 14.30.

Workshopen är i Zoom och öppnas upp 15 minuter före utsatt tid för inloggning och teknikcheck. För att få en möteslänk, maila till ffsworkshop2020@gmail.com.

Program:

13.00             Välkommen!

13.05             ”Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning” – En systematisk forskningsöversikt från SPSM.
Översikten bygger på resultaten från 78 internationella vetenskapliga studier. Vi presenterar en beskrivning av arbetet med översikten och ger en sammanfattning av några av översiktens resultat och slutsatser.

Föreläsare:

  • Karin Fröding, utredare, fil. dr, SPSM
  • Eva Andersson, utredare, fil. dr, SPSM
  • Kim de Verdier, leg. psykolog, fil. dr SPSM

14.00             Paus

14.10             Aktuellt från ICAP:

  • Perceptionsträning
  • Nybörjar tränings braille
  • Nytt i OrCam

14.30             Avslut

Har du frågor eller önskar få kontakt med föreningen, mejla kansli@ffss.se

Föreningen För Synrehabilitering i samarbete med Forum Vision

Årets FFS:are 2021 Annika Södergren

Årets FFS:are 2021 är Annika Södergren som för många
inom synområdet i Sverige är ett välkänt namn och ansikte,
inte minst från hennes tid som ordförande inom FFS.
Annika är ögonsjuksköterska och synpedagog. Hon har
arbetat i flera olika verksamheter inom synområdet som
Tomtebodaskolan, syncentraler och sedan 2010 Resurscenter
syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Annikas
engagemang för barn, elever och vuxna med synnedsättning
har synts genom många projekt, konferenser, kurser och material,
bland annat i EU-projektet TEACH CVI om cerebral synnedsättning.
Det senaste tillskottet i meritlistan är ett materialet ”Synbedömning
av barn med nedsatt hörsel” som hon och Ingrid Axelsson har skrivit i uppdrag av Nkcdb 2020.

Barn och elever med synnedsättning och i kombination med
andra funktionsnedsättningar är en målgrupp som Annika
brinner extra mycket för och det finns nog få andra i Sverige
som kan möta dessa barn med samma kunskap, erfarenhet,
ödmjukhet och värme som Annika. Av sina kollegor och
samarbetspartners uppskattas hon för både sin kompetens
och professionalism och för sin lättsamma personlighet.

Information kring Synutveckling och barns syn 7,5 hp

Synutveckling och barns syn, 7,5 hp vid Örebro universitet

Kursen är planerad till våren 2023.

Kursledare är Elin Lundin, leg arbetsterapeut med en licentiat examen inom dual sensory loss. Hon arbetar nu vid Örebro universitet. Formell beställare av kursen blir Anneli Johansson, ny verksamhetschef på Syncentralen i Örebro och hon är den som kommer att hålla er informerad om synkursen.

Mvh Ewa Nielsen, Syncentralen Örebro

Årets FFS:are 2020 ÅSA LODIN

Åsa Lodin håller i diplomet med utmärkelsen Årets FFSare 2020I över 10 års tid har Åsa åkt över hela landet och med stort engagemang visat hjälpmedel. Åsas föreläsningar om hjälpmedel och tillgänglighet har varit mycket populära bland både brukare och professionen. Åsa har även suttit med i FFS styrelse och har alltid värnat om synrehabiliteringen i Sverige. Som VD för Iris Hjälpmedel visar Åsas engagemang inom synrehabilitering bland annat genom att erbjuda kurser i orientering och förflyttning.

 

Utbildning om synnedsättning, avancerad nivå

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder utbildning om synnedsättning på avancerad nivå. Dessa kurser är nu aktuella:

Ht -21

Synnedsättning ur olika perspektiv, 7.5 hp, halvfart. Denna kurs ger teoretisk kunskap om synnedsättning, inkl blindhet och CVI, ur medicinskt, psykologiskt och samhällsperspektiv. Kursen är öppen för både pedagoger och personal med annan relevant utbildning, t ex anställda vid syncentral.

Ht -21 – vt -22

Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp, halvfart. Denna kurs är mer metodiskt inriktad med fokus på synnedsättning, inkl blindhet och CVI, med och utan ytterligare funktionsnedsättning. För att gå denna kurs måste man ha lärarexamen samt ha gått kursen Synnedsättning ur olika perspektiv.

Kurserna ges som fristående, men samläses med studenter som går speciallärarprogrammet med inriktning syn.

Ansökningsperioden är 15 feb – 15 mars 2021.

 

Årets FFS:are 2019 Eva Nielsen

Eva Nielsen har en lång och trogen tjänstgöring inom synområdet. Hon har arbetat på syncentraler både som anpassningslärare och chef. Även andra arbetsplatser har fått tagit del av personens kunskap och arbetsglädje. För årets FFS: sprider glädje var hon än kommer. För oss som haft lyckan att ha henne som vår chef kan inte önska oss en bättre. För årets FFS:are är en chef som strider för sina medarbetare, tror på sina medarbetare, har höga ambitioner, driver utvecklingsprojekt och är också en person som tar hand om sin personal på ett fantastiskt sätt. Hon har drivit flera utvecklingsprojekt inom synområdet och arbetat aktivt med att dra igång kvalitetsregister mm. Sitter i styrgrupper för projekt.  Hon har även hållit i workshops inom sitt ursprungliga synområde: orientering och förflyttning. Under 2018 har hen fått igång en synutbildning inom Örebro universitet som startar under 2019.

Årets FFS:are 2018

Foto av Katarina som håller upp den inramade utmärkelsen/diplomet

 

Årets FFS:are 2018 Katarina Söderqvist!

Årets FFS:are tillhör en lite mer okänd yrkesgrupp inom synområdet som borde lyftas fram för det fina arbete de gör genom att stödja person med synnedsättning ut i arbete. Hon är en förebild för sin yrkesgrupp och lyckas ofta hitta rätt mellan arbetsgivare och personer med synnedsättning som söker arbete.

Med sin positiva energi, flexibilitet och kunskap har hon bland annat framgångsrikt under året lyckats stötta flera unga personer att finna en plats på arbetsmarknaden som är så viktigt för identitet och självkänsla.

Årets FFS:are arbetar som SIUS konsulent på Arbetsförmedlingens enhet ”Syn Döv Hörsel Nord” i Sundsvall.

Bildbeskrivning för tillgänglighet!

Ny rapport kring bildbeskrivning för tillgänglighet

Riktlinjer, forskning och praktik.

Rapporten har skrivits av Jana Holsanova, fil dr i kognitionsvetenskap vid Lund universitet, och Punktskriftsnämndens ordförande.

Rapporten går igenom hur praktiken för bildbeskrivningar ser ut i Sverige hos myndigheterna SPSM och MTM, samt inventerat deras befintliga riktlinjer för bildbeskrivningar. I rapporten finns även en utblick på internationella riktlinjer och kommentarer ur ett forskningsperspektiv. Continue reading “Bildbeskrivning för tillgänglighet!”

Accessibility Toolbar