Kategorilista: Okategoriserade

Apr 05

Nu närmar sig Nordisk Kongress i Synpedagogik

Läs mer om kongressen på www.nordisksynkongress.com På webbplatsen finner du aktuellt program, deltagarlista, workshopsschema, information om ws och föreläsare. Kom ihåg att skriva ut eller ladda ner det material du vill ha med på kongressen.  Vi är miljövänliga i år och kommer inte att dela ut något program vid ankomst. Varmt välkomna!    

Apr 05

Valberedningens förslag till FFS styrelse

Valberedningens förslag till Föreningen För Synrehabiliterings styrelse 2018   Lars Jonsson, omval Camilla Hollsten, omval Cecilia Ekstrand, omval Caroline Berg, nyval Catarina Henriksson, nyval Åsa Lodin, nyval Inger Berndtsson, nyval suppleant   Kvarstår ett år: Lisen Lehman Catharina Månsson   Avtackas: Annika Södergren, Thomas Larsson, Åsa Karlsson Lundqvist, Michael Larsson

Mar 13

FFS Årsmöte 2018

Kallelse och förslag till dagordning för FFS årsmöte 2018 18/4 kl. 18.00 på Runö Möten och Events, Åkersberga Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Val av ordförande och sekreterare för mötet Godkännande av dagordningen Val av två justeringspersoner Val av två rösträknare Styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Information från styrelsen Inkomst- och utgiftsstat för kommande …

Fortsätt läsa »

Okt 09

Ny bok ”Starkare tillsammans”

LHON är en ovanlig ärftlig sjukdom som påverkar synen. Den kan ge både lindrig och gravare synnedsättning. Om graden av synnedsättning beror på någon av de tre olika mutationerna, som man får fram i DNA-tester, vet man ännu inte. Man vet inte heller varför någon som har arvsanlagen får LHON medan andra slipper. Fyra gånger …

Fortsätt läsa »

Sep 06

Svensk syn erbjuder kostnadsfria hjälpmedelsmässor

Synmässor våren 2018 Reservera datum för Synmässor våren 2018 redan nu: * Göteborg, 9-10 april 2018 * Malmö, 11-12 april 2018 * Stockholm, 16-17 april 2018 Första dagen är till för alla och mässan har öppet från kl 12 till kl 18. Andra dagen är avsedd för de som arbetar i branschen och då kommer …

Fortsätt läsa »

Apr 29

Återblickar – mer är 40 år av svensk synhistoria

I boken ”Återblickar” får vi möta tre pedagoger som verkat ett halvt sekel på olika arenor inom det mångfacetterade området som vi populärt kallar ”synvärlden”. Bokens tankar väcker tankar om en svunnen tid, förhoppningar, processer, utveckling och förändring. Priset är 200 kronor plus moms och frakt. Vid köp av 10 ex kostar den 150:- per …

Fortsätt läsa »