Kategorilista: ffs:are

Jan 01

FFS:are 2004 – Kerstin Fellenius

Årets FFS´are har under många år intresserat och engagerat sig för att möjligheten att kommunicera via punktskrift inte ska försvinna. Hon har varit en inspirationskälla för många ute på fältet när det gäller punktskriftens naturliga användande i skola och vardag. Årets FFS´are har också lagt ner ett stort arbete och engagemang så att den efterlängtade …

Fortsätt läsa »

Jan 01

FFS:are 2003 – Harry Svensson

Med sitt personliga engagemang både nationellt och internationellt håller sig Harry Svensson uppdaterad vad gäller FOU, Projekt och konferenser och via sin hemsida, Macula Lutea kan vi alla ta del av vad som händer inom synre/habilitering och utbildning.

Jan 01

FFS:are 2002 – Lisbeth Axelsson Lindh

Lisbeth Axelsson Lindh har i mer än 30 år arbetat för att synrehabiliteringen i Sverige och på syncentralerna inte får stagnera utan att det krävs nya idéer och tänkesätt för att målgruppen, synhandikappade skall få den rehabilitering som de har rätt till. Lisbeth Axelsson Lindh är en av de få som under många år trodde …

Fortsätt läsa »

Jan 01

FFS:are 2001 – Lena Jacobson

Lena har genom sitt oförtrutna arbete fått många inom synhabiliteringen att utveckla metoder och habiliteringsplaner genom att se på barns synhandikapp genom andra perspektiv än de gängse.

Jan 01

FFS:are 2000: Jörgen Gustavsson

Jörgen har under många år arbetat vid Syncentralen i Jönköping och därifrån delat med sig av sina kunskaper både till kollegor och studerande. Har nu bytt arbetsplats och finns numera på Certec i Lund där hans forskning och tidigare långa erfarenhet säkert kommer att hjälpa många av våra synskadade.

Jan 01

FFS:are 1999 – Lea Hyvärinen

Har under många år utvecklat redskap och förmedlat kunskap till alla som arbetar med hab/rehabilitering.

Jan 01

FFS:are 1998 – Margaretha Wiberg

Har på ett konkret och engagerat sätt arbetat för att utveckla svensk synrehabilitering genom att skapa en informationskanal och ett debattforum.

Jan 01

FFS:are 1997 – Krister Inde

Legendarisk synpedagog, kreatör och debattör som arbetat inom

Jan 01

FFS:are 1996 – Eva Lindstedt

Ögonläkare som tidigt förstod betydelsen av att stödja barns synutveckling. Testkonstruktör och författare som inte upphört att arbete trots pension.

Jan 01

FFS:are 1995 – Örjan Bäckman

Pionjär inom svensk synpedagogik och mångårig ledare för utbildningen. Initiativtagare till den internationella synpedagogutbildningen och djupt engagerad i Botswana.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg